Πρώτες Βοήθειες & Ιατρικές Συμβουλές

Συμβουλές και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση έντονης έκθεσης σε προϊόντα πετρελαίου.
 
Σε περίπτωση που κάποιος εκτεθεί έντονα στα πιο συνήθη και κοινά προϊόντα πετρελαίου που διατίθενται στην αγορά, διαβάστε πως μπορείτε να προσφέρετε πρώτες βοήθειες:
 
Πρώτες Βοήθειες και Ιατρικές Συμβουλές

O Concawe (ο Ευρωπαϊκός οργανισμός των εταιρειών πετρελαίου για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας), κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο φυλλάδιο με οδηγίες πρώτων βοηθειών σχετικά με τα προϊόντα πετρελαίου.
 
Βασικός στόχος της έκδοσης είναι η παροχή συνοπτικών πληροφοριών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στις οποίες κάποιος εκτίθεται έντονα στα πιο συνήθη και κοινά προϊόντα πετρελαίου που διατίθενται στην αγορά.
 
Το φυλλάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό σε όποιον πρόκειται να παράσχει πρώτες βοήθειες, καθώς και σε ιατρικό προσωπικό που αναλαμβάνει την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών.
 
Η υπενθύμιση κάποιων χρήσιμων γενικών συμβουλών είναι καλή για όλους μας.
 
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ
 
Προσοχή: Λόγω της μεγάλης πτητικότητας (εξατμίζεται εύκολα) και της εξαιρετικά εύφλεκτης φύσης της βενζίνης, είναι εύκολη/πιθανή η δημιουργία εκρηκτικών μιγμάτων των ατμών της με τον αέρα, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Πριν προσπαθήσετε να σώσετε τον προσβληθέντα, είναι απαραίτητο να απομονώσετε την περιοχή από όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης, έχοντας υπόψη ότι οι ατμοί της είναι βαρύτεροι του αέρα και μπορούν να διαχυθούν σε κάποια απόσταση και να συναντήσουν πηγή ανάφλεξης πιο μακριά. Επίσης, πριν δοκιμάσετε να βγάλετε τον ρουχισμό πρέπει πρώτα να βρέξετε τα ρούχα με νερό. Επιπλέον, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό και ελέγξτε αν είναι ασφαλής η ατμόσφαιρα για να αναπνέεται πριν εισέλθετε σε περιορισμένο χώρο.
 
Εισπνοή: Εάν τα συμπτώματα προέρχονται από την έκθεση σε βενζίνη, βγάλτε τον προσβληθέντα σε καθαρό αέρα, λαμβάνοντας τις παραπάνω προφυλάξεις και αποφύγετε επιδείνωση των τραυμάτων που ήδη μπορεί να υπάρχουν.
 
Αν ο προσβληθείς:
Δεν αναπνέει, κάντε τεχνητή αναπνοή, προτιμώντας είτε τη μέθοδο "στόμα με στόμα" είτε "στόμα σε μύτη".
Είναι αναίσθητος, αλλά αναπνέει, τοποθετήστε τον σε θέση ανάρρωσης.
Αν χρειάζεται, κάντε παρατεταμένο καρδιακό μασάζ και συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατάποση: Εάν συμβεί, να μην προκαλέσετε εμετό αλλά συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Εισαγωγή υγρού στα πνευμόνια: Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία εισαγωγής υγρού είτε άμεσα, είτε ως αποτέλεσμα εμετού, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
 
Επαφή με το δέρμα: Bρέξτε τον ρουχισμό με νερό πριν να δοκιμάσετε να τον αφαιρέσετε.
Aυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος από σπίθες εξαιτίας στατικού ηλεκτρισμού (KINΔYNOΣ ΦΩTIAΣ).
Πλύντε προσεκτικά τα μέρη που ήρθαν σε επαφή με νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια: Πλύντε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό.
Εάν ο ερεθισμός παραμείνει και επιμένει, αναζητείστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.