Ορθή Χρήση Υγραερίου

Τακτική συντήρηση:

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες αδειούχους τεχνικούς ορισμένες παρεμβάσεις συντήρησης των συσκευών που τροφοδοτούνται με Φυσικό Αέριο τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. 

Ιδιαιτέρως επιβάλλονται: 

    Ο προσεκτικός καθαρισμός των καυστήρων και ενδεχομένως η ρύθμισή τους για την εξασφάλιση της καλής καύσης.

    Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων/διατάξεων ασφαλείας, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο διαρροών αερίου σε περίπτωση που η φλόγα των εστιών σβήσει παρά τη θέλησή μας.

    Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επιφανειών αερισμού και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να ανατίθενται και να πραγματοποιούνται από έναν επαγγελματία αδειούχο τεχνικό εγκατάστασης: μόνο μια αποτελεσματική εγκατάσταση είναι μια ασφαλής εγκατάσταση.

 Ορθολογική διαχείριση της θερμότητας - μόνωση:

Η θέρμανση αντιστοιχεί σήμερα σε ένα σημαντικό κονδύλιο του οικογενειακού προϋπολογισμού: είναι αναγκαίος, άρα, ο περιορισμός της σπατάλης και η πλήρης εκμετάλλευση της συνολικής θερμότητας που παράγει το προϊόν.

Η μόνωση περιορίζει τις απώλειες θερμότητας: είναι το πρώτο μέλημα για τη σωστή θέρμανση του σπιτιού. Η μόνωση της στέγης και των χώρων κάτω από παράθυρα, η φραγή του αέρα από τις πόρτες και τα παράθυρα και τα διπλά τζάμια μπορούν να μειώσουν αξιοσημείωτα τις δαπάνες θέρμανσης.

 Ρύθμιση της θερμοκρασίας:

Είναι άσκοπο να θερμαίνονται χώροι που επί πολλές ώρες της ημέρας δεν κατοικούνται, όπως είναι άσκοπο να θερμαίνονται όλοι οι χώροι στον ίδιο βαθμό. Συνιστάται, επομένως, η διαφοροποιημένη θέρμανση των χώρων, ανάλογα με τις προσωπικές και τις οικογενειακές ανάγκες. Η κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαρμόζει τη ζεστασιά στις προσωπικές ανάγκες. 

Αν αντιληφθείτε οσμή αερίου:

 Μην ανάβετε φλόγες και μην ενεργοποιείτε κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να παράγει σπίθες, όπως ηλεκτρικούς διακόπτες, κουδούνια, τηλέφωνο, κλπ.

Ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα, και μάλιστα όχι μόνο αυτά του δωματίου όπου βρίσκεται η συσκευή αερίου, ώστε να δημιουργήσετε ένα ρεύμα αέρα.

Κλείστε τη στρόφιγγα του μετρητή ή τη γενική στρόφιγγα του διαμερίσματος

Σιγουρευτείτε ότι με τον αερισμό απομακρύνθηκε το αέριο από τους χώρους και εξαφανίσθηκε η χαρακτηριστική του οσμή.

Ελέγξτε μήπως η διαφυγή αερίου οφείλεται σε κάποιο τυχαίο γεγονός ή γιατί αποσπάσθηκε η προσοχή σας.

 

Καλές Συνήθειες:

    Συνηθίστε να χρησιμοποιείτε το Φυσικό Αέριο με σωστό τρόπο: θα αποφύγετε άσκοπες σπατάλες, θα εξοικονομήσετε χρήματα και θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις συσκευές σας.

    Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για κάποιο διάστημα από το σπίτι, είναι προτιμότερο να κλείνετε τη γενική στρόφιγγα που βρίσκεται πρίν από το μετρητή: θα αποφύγετε άσκοπες ανησυχίες.

 Η κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης Φυσικού Αερίου καθιστά επομένως δυνατή την απομάκρυνση των κινδύνων που παρουσιάζουν άλλα, μη προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές ασφαλείας, συστήματα.